Een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van het kind is de cognitieve ontwikkeling. Bij de cognitieve ontwikkeling leren kinderen om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te slaan en om deze verworven vaardigheden en kennis op een later tijdstip weer te kunnen gebruiken of toe te passen.
 

Binnen dit proces is de ontwikkeling van het geheugen essentieel. Lees over wat  cognitieve ontwikkeling precies is, de mijlpalen en problemen binnen de cognitieve ontwikkeling en de verwevenheid van de cognitieve ontwikkeling met de andere ontwikkelingsgebieden. 

Lees verder:

Relatie met de andere ontwikkelingsgebieden

Kinderen komen spelenderwijs in aanraking met allerlei verschillende prikkels uit hun omgeving, die zij vervolgens moeten verwerken. De zintuigen zijn bij deze ontdekkingstocht belangrijk. Door middel van kijken, horen, ruiken, proeven en voelen wordt de wereld vanaf het prille begin al door de baby verkend. Het is daarom niet vreemd dat de cognitieve ontwikkeling nauw verbonden is met de andere ontwikkelingsgebieden:
 
Doordat het centrale zenuwstelsel (hersenen en zenuwbanen) rijpt, de botten en spieren groeien en sterker worden, kan het kind zich steeds meer motorische vaardigheden eigen maken zoals rollen, kruipen, zitten, staan en lopen. Door de lichamelijke- en motorische ontwikkeling, wordt de bewegingsvrijheid van het kind groter en is het kind in staat om steeds meer van de wereld om zich heen te verkennen. Hierdoor is het mogelijk nieuwe ervaringen op te doen en wordt de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Ook doordat de sociale vaardigheden en emoties zich ontwikkelen, zijn kinderen in staat tot steeds complexere vormen van spel en samenspelen met andere kinderen. Hierdoor worden ook weer verschillende cognitieve vaardigheden aangesproken en zal de cognitie zich verder ontwikkelen.   Ook de omgeving van het kind speelt een belangrijke rol binnen de cognitieve ontwikkeling. Een uitdagende omgeving, met interessant speelgoed en waarin ouders het kind stimuleren en helpen, zijn essentieel voor de ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling kan op verschillende manieren gestimuleerd worden.
 

Problemen cognitieve ontwikkeling

Problemen binnen één van de ontwikkelingsgebieden heeft direct invloed op de andere ontwikkelingsgebieden. Daarom is het belangrijk om problemen binnen de (cognitieve) ontwikkeling vroegtijdig te signaleren en hiervoor eventueel hulp te zoeken. Het is niet altijd eenvoudig om problemen in de cognitieve ontwikkeling te signaleren, omdat het proces zich met name ‘in het hoofd’ afspeelt. Toch zijn verschillende onderzoekers erin geslaagd mijlpalen binnen de cognitieve ontwikkeling te beschrijven, wat kan een kind op welke leeftijd? Wanneer kinderen erg afwijken van deze mijlpalen kan contact gezocht worden met de huisarts en/of andere professionals die ouders en het kind kunnen begeleiden bij problemen in de cognitieve ontwikkeling. 
 

Lees alles over de ontwikkeling van het kind op:

www.kijkopontwikkeling.nl

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen